ARTETERAPIA

„Sztuka jest autoterapią, może być sublimacją agresji, lęku, ale i realizacją
marzeń, jest zaznaczeniem obecności twórcy tu i teraz” (Konstanty Ildefons
Gałczyński)

 

Arteterapia, czyli aktywność przez sztukę, pozwala definiować siebie na nowo –
jako aktywnego i twórczego człowieka.
Nie jest tu istotny talent, szczególne predyspozycje plastyczne czy manualne ale
najważniejsza jest świadomość i gotowość przystępującej do procesu twórczego
osoby. Liczy się twórczość, intuicja, inspiracja i intencjonalność.
Terapia przez sztukę pozwala na samopoznanie, samorealizację oraz przenikanie do
społeczeństwa, co może wpłynąć na zmianę jakości życia.
Sztuka, wydobywając z nas ukryte zasoby sprawia, że możemy wyjść poza schemat
własnych ograniczeń i podejmować wyzwania, które potrafią przekształcić nasze
wyobrażenia w rzeczywistość.

 

Twórczość artystyczna w sposób widoczny pozwala zmienić jakość życia i
postrzeganie siebie.
W procesie tworzenia przekraczamy często granice swoich możliwości, dzięki czemu
powstaje coś, co przedtem nie miało kształtu ani cech.
Twórcza aktywność umożliwia otwarcie się na świat i ułatwia wychodzenie do
społeczeństwa, ponieważ jest ważnym sposobem wyrażania własnych myśli i
komunikowania się. Może być pomostem, który daje możliwość przejścia od
poczucia odrębności i osamotnienia do otwartości i pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym.

 

W procesie twórczego działania angażują się wszystkie sfery psychiki, uczestniczą
poszczególne receptory (wzrok, dotyk, słuch), aktywizują się procesy poznawcze
(spostrzeżenia, pamięć, wyobraźnia twórcza, myślenie, uwaga), stąd arteterapia,
jako forma działania twórczego stosowana jest nie tylko jako terapia lecznicza
(wspomagająca proces leczenia), ale także jako metoda rozwoju osobistego.
Swobodna ekspresja pozwala dzielić się przeżyciami, uświadamia też własne
możliwości.
Każda powstała w pracowni arteterapii praca jest unikalna i ma indywidualny
charakter.